منو
ظروف و محصولات فیروزه کوبی شده روی مس
ظروف و محصولات میناکاری روی مس
ظروف مسی خاتم کاری شده اصفهان
خدمات صنایع دستی زاوش

فیروزه کوبی

شیرینی خوری 1 فیروزه کوب
موجود
1,220,000 تومان
قندان سفینه(بشقاب پرنده) فیروزه کوب کوچک
تنگ صراحی 30 فیروزه کوب
موجود
1,760,000 تومان
گلدان صراحی 30 فیروزه کوب
موجود
1,725,000 تومان
تنگ گیلاسی 36 فیروزه کوب
موجود
2,250,000 تومان
شمعدان بزرگ فیروزه کوب
موجود
1,650,000 تومان

مس و خاتم

آجیل خوری سوپر خاتم کاری
موجود
7,650,000 تومان
قندان بزرگ بزرگ خاتم کاری
موجود
2,176,000 تومان
گلدان صراحی ارشد خاتم کاری
موجود
1,309,000 تومان
  • ارتفاع : 30 سانتی متر
تنگ گیلاسی 25 خاتم کاری
موجود
1,377,000 تومان
تنگ صراحی 25 خاتم کاری
موجود
1,345,000 تومان
آینه گرد کوچک تاج دار خاتم کاری

تخته نرد و شطرنج

تخته نرد و صفحه شطرنج دالبر خاتم نقاشی چوگان مصورالملک سایز 60
تخته نرد و صفحه شطرنج لبگرد تمام خاتم  سایز 50
تخته نرد و صفحه شطرنج خاتم کاری دالبر با نقاشی تذهیب سایز 40
تخته نرد و صفحه شطرنج خاتم کاری دالبر  با نقاشی چوگان سایز 50
تخته نرد و صفحه شطرنج خاتم کاری دالبر با نقاشی تذهیب سایز 50
تخته نرد و صفحه شطرنج ستونی تمام خاتم سایز 50

تابلوهای قلمزنی

تابلو قلم زنی با قاب خاتم توپی سایز 123*73
تابلو قلم زنی با قاب خاتم توپی سایز 93*73
تابلو قلم زنی با قاب خاتم توپی سایز 73*43
تابلو قلم زنی با قاب خاتم صلیبی شاسی دار سایز 83*53
تابلو قلم زنی با قاب خاتم ترنج سایز 103*63
تابلو قلم زنی با قاب خاتم صلیبی شاسی دار سایز 93*73

مقالات