منو
ظروف و محصولات فیروزه کوبی شده روی مس
ظروف و محصولات میناکاری روی مس
ظروف مسی خاتم کاری شده اصفهان

فیروزه کوبی

تنگ صراحی 30 فیروزه کوب
موجود
1,760,000 تومان
شیرینی خوری 3 شبکه بری فیروزه کوب
بشقاب 25 شبکه بری فیروزه کوبی
کشکول 1 فیروزه کوب
موجود
3,000,000 تومان
آینه مستطیل 2 فیروزه کوب
موجود
4,775,000 تومان
تنگ شلغمی 30 فیروزه کوب
موجود
1,940,000 تومان

مس و خاتم

شکلات خوری 28 خاتم کاری
موجود
2,499,000 تومان
آجیل خوری 30 خاتم کاری
موجود
3,961,000 تومان
گلدان گیلاسی 25 خاتم کاری
موجود
1,020,000 تومان
سنگاب 13 خاتم کاری
موجود
919,000 تومان
سرویس چایی خوری بزرگ مس و خاتم
شیرینی خوری شبکه بری 3 خاتم کاری

تخته نرد و شطرنج

تخته نرد و صفحه شطرنج ستونی تمام خاتم سایز 40
تخته نرد و صفحه شطرنج ستونی تمام خاتم سایز 50
تخته نرد و صفحه شطرنج لبگرد تمام خاتم  سایز 40
تخته نرد و صفحه شطرنج دالبر خاتم نقاشی بزم آب مرکب سایز 60
تخته نرد و  صفحه شطرنج تمام خاتم لبگرد اعلا سایز 50
تخته نردو صفحه شطرنج تمام خاتم لبگرد اعلا سایز 50

تابلوهای قلمزنی

تابلو قلم زنی با قاب خاتم صلیبی شاسی دار سایز 93*73
تابلو قلم زنی با قاب خاتم دو شاسی سایز 93*73
تابلو قلم زنی با قاب خاتم صلیبی شاسی دار سایز 63*103
تابلو قلم زنی با قاب خاتم توپی سایز 73*43
تابلو قلم زنی با قاب خاتم دو شاسی سایز 73*63
تابلو قلم زنی با قاب خاتم ترنج سایز 93*73

مقالات