منو
نمایش 1–12 از 14 نتیجه
جام بزرگ فیروزه کوب
موجود
1,195,000 تومان
جام کوچک فیروزه کوب
موجود
1,045,000 تومان
سینی شراب(شربت) خوری بزرگ فیروزه کوب
سینی شراب(شربت) خوری کوچک فیروزه کوب
سرویس شراب (شربت) خوری بزرگ فیروزه کوب
سرویس شراب (شربت) خوری کوچک فیروزه کوب
سرویس سماور فیروزه کوب 3 لیتری
سرویس سماور فیروزه کوب 1/5 لیتری
گالش(انگاره) فیروزه کوبی
موجود
815,000 تومان
سینی چای خوری فیروزه کوب
موجود
4,950,000 تومان
سرویس چای خوری فیروزه کوب
موجود
10,780,000 تومان