منو
نمایش 1–8 از 8 نتیجه
کشکول تاجی قلم خورده ارشد فیروزه کوب
موجود
9,800,000 تومان
 • کاربری اثر : دکوری , پذیرایی , آجیل خوری , گز خوری , میوه خوری
 • جنس اثر : مس کرمان , سنگ فیروزه نیشابور
کشکول تاجی قلم خورده بیشین فیروزه کوب
موجود
5,970,000 تومان
 • کاربری اثر : پذیرایی , دکوری , آجیل خوری , شکلات خوری , میوه خوری
 • جنس اثر : مس کرمان , سنگ فیروزه نیشابور
کشکول تاجی قلم خورده میانه فیروزه کوب
موجود
4,290,000 تومان
 • کاربری اثر : پذیرایی , دکوری , شکلات خوری , آجیل خوری
 • جنس اثر : مس کرمان , سنگ فیروزه نیشابور
کشکول کوچولو فیروزه کوب
موجود
3,300,000 تومان
 • کاربری اثر : دکوری , شکلات خوری , پذیرایی
 • جنس اثر : مس کرمان و فیروزه نیشابور
کشکول میانه فیروزه کوب
موجود
4,000,000 تومان
 • کاربری اثر : شکلات خوری , آجیل خوری , دکوری , پذیرایی
 • جنس اثر : مس کرمان و فیروزه نیشابور
کشکول بیشین فیروزه کوب
موجود
5,570,000 تومان
1 نظر
 • کاربری اثر : شکلات خوری , میوه خوری , دکوری , پذیرایی
 • جنس اثر : مس کرمان و فیروزه نیشابور
کشکول ارشد فیروزه کوب
موجود
8,800,000 تومان
 • کاربری اثر : گز خوری , میوه خوری , شکلات خوری , پذیرایی , دکوری
 • جنس اثر : مس کرمان و فیروزه نیشابور
کشکول موقر فیروزه کوب
موجود
19,900,000 تومان
 • کاربری اثر : میوه خوری , آجیل خوری , دکوری , پذیرایی , گز خوری
 • جنس اثر : مس کرمان و فیروزه نیشابور